História pokusov dostať sa do podzemia Čachtickej planiny je omnoho staršia ako objav Čachtickej jaskyne objavenej 10. augusta 1956. Siahajú až do obdobia tesne pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912-1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny, žijúci v Čachticiach, Dr. Július Ethey. Profesionálne prieskumné práce sa začali v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha - Slovakotour). Až spomínaný objav Čachtickej jaskyne v roku 1956 v rámci činnosti profesionálnej pracovnej skupiny národného podniku Turista vedenej Jánom Majkom sa odštartovala nová etapa objavov na Čachtickej planine. Cieľom ich prieskumu bolo nájsť jaskynné priestory vhodné na sprístupnenie. Sprístupňovacie práce sa neuskutočnili – vhodné priestory sa jednoducho nenašli. Ďalšie objaviteľské a mapovacie práce pokračovali aj v iných rokoch. Až v roku 1970 vznikla oblastná skupina Čachtice. Od jej vzniku sa jej členovia aktívne zúčastňujú na jaskyniarskych akciách a podujatiach nielen v Slovenskej a Českej republike.

 


 
Použitá literatúra:

Martin Sluka, Ako vznikla mapa Čachtickej jaskyne, SPRAVODAJ 2/2005

Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou, SPRAVODAJ 4/2005

Martin Sluka, Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou 2., SPRAVODAJ 1/2007

 

Fotografovanie a filmovanie v jaskyniach

Na nakrúcanie filmu v jaskyni sa podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona č. 534/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Podľa § 24 ods. 17 zákona sa v sprístupnenej jaskyni alebo jej časti možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách.

Výročná schôdza OS Čachtice

Dnes 14.12.2008 sa uskutočnila výročná schôdza OS Čachtice. Prvým bodom schôdze bol príhovor predsedu Ľubomíra Vinceho. Po druhé bola voľba a odvolanie tajomníka pre zaneprázdnenosť (Ján Pažitný). Novým tajomníkom OS Čachtice bol zvolený Lukáš Kubičina. Tretím bodom schôdze bola správa o činnosti za rok 2008 ktorú od prezentoval Lukáš Kubičina. Správu o činnosti si budete môcť prečítať v Spravodaji SSS 1/2009.

Indiánova úžinka

-
  24.11.08- čas 16:00- 05:00- Čachtická jaskyňa.

Sondovanie v Hačovom dómiku (nad Autobusom). Vylezenie po lane JT a umiestnenie povrazového rebríka namiesto lana. Presun do Veľkej pukliny na ktorej dne sa po prekopaní podarilo preniknúť novou cestou do priestorov Starej cesty. Chodba sa nachádza asi 10m nad dnom studne č.1 a je na hrane prieleznosti. Po starej ceste sme sa preplazili na dno Veľkej pukliny (oproti sa nachádza vstup do Meandrovej chodby). Prešli sme na jej terajší koniec aby sme posúdili možnosť sondovania. Odtiaľ sme po stene vyliezli nahor až k Novej ceste. Odtiaľ cesta do Jariných dómov, Blatového dómu a Moravskou skratkou pomaly von z jaskyne. Keď sme vychádzali bolo niečo okolo 05:00 ráno.

Pozvánka pre jaskyniarov OS Čachtice

Základňa

V sobotu 11. októbra sa uskutočnila prvá pracovná akcia na našej novej speleo základni, ktorá je  asi 5 minút od Čachtickej jaskyne. Po príchode na miesto sme zistili že nám ukradli vstupnú mrežu a dvere, ktoré boli privarené :-). Okrem toho nám zmizlo aj viacero plechov a dosiek. Aspoň dúfame že to niekomu pomôže na dobrú vec a nie do zberne železa:-). Našou dnešnou úlohou bolo zabetónovať koly na novú bránku a ďalej ohradiť unimobunku pletivom.

K unimobunke sme doviezli asi 17m nových kovových rebríkov určených do čachtickej jaskyne, ktoré sme neskôr k jaskyni pretransportovali a spustili pod hlavnú mrežu aby aj tie nedostali nohy. Okolo 14:00 bolo dnešné dielo hotové. Na akcii sa zúčastnili traja členovia Lukáš, Ľuboš a Pavol.

Speleodeň

Dnes 4. októbra sa uskutočnila pracovná akcia v novoobjavenej jaskyni. Okolo 07:00 ráno sme dorazili na miesto. Po obhliadnutí terénu sme ešte pred akciou uskutočnili povrchovku. Okolie je veľmi zarastené...a skalnaté. Vytvorili sme rojnicu v počte troch osôb a išlo sa na prieskum. Výsledkom sú asi 3 nové jaskyne typického riečneho pôvodu a tvaru. Ich aktuálna dĺžka je od 3 do 10m. Po hodine sa brodenia cez kríky a všelijaké skalky sa ide pracovať do jaskyne, ktorá bola objavená asi pred týždňom. Jaskyňa je, alebo bola riečneho typu. Z časti je poškodená buď tektonikou alebo bývalí my neďalekými prácami v lome. Dá sa do nej zostúpiť 2 vchodmi, ktoré sú vzdušnou čiarou asi 8m od seba. Ako prvé miesto dnešnej pracovnej akcie sa určilo miesto na konci jaskyne v závale, postup bol asi 1m. Pre ne perspektívu sme sa presunuli do ďalšej časti jaskyne. Kýble s hlinou a sutinou len tak lietali... Postup na tomto mieste bol asi 1m do hĺbky a asi 1m dopredu. Toto miesto sme určili ako cieľ našej ďalšej akcie. Akcia sa končila zhruba o 14:00 a zúčastnili sa jej traja jaskyniari.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.