Vítejte na stránkách ZO ČSS 6-28 Babické speleologické skupiny! Naleznete zde aktuální informace o naší činnosti, jeskyních a krasových jevech (nejen) Babické plošiny v jižní části Moravského krasu. Zajímáte se o jeskyně? Staňte se našimi členy!

Sváteční víkend ve Sračkometu

Ve čtvrtek jsme konečně usadili žebřík v Krvavém závrtu, který doposud visel zaseklý jedinou nohou v stěně šachty, pár metrů nade dnem. Tím bylo zamezeno dalším infarktovým stavům u netušících osob sestupujících do Krváku. Zároveň to znamená, že žebřík nezačíná těsně pod ohlubní jámy, nýbrž ve čtyřech metrech. Bude tedy zapotřebí ho prodloužit. V pátek se přidal Roman Uher a potahali jsme prvních pár kýblů materiálu opatrně obraného ze stěn šachty. Práce je zatím možná jen z lavičky na laně.  Těžba ze dna není možná vůbec, z důvodu překážejícího převisu v půli šachty a žebříku který zmenšil průřez. Šachta je po zával hluboká 10,04m což není veselá zpráva z pohledu ceny skruží.

Květen a červen na Babické plošině

Příležitostný otrok Babické skupiny Roman Uher se dožadoval akce a tak jsme šli 20. května vyčerpat sifon I. ve Větrné propasti a připomenout si situaci v Sračkometu (nejníže položený odtok Větrné v hloubce 117m). Čerpání sifonu I. bylo nadmíru zdlouhavé a tak jsme zhruba jednu a půl hodiny ukrátili fotografováním spodních částí Větrné propasti na mýdlovou krabičku značky Olympus. Značně rozmrzelí a vychladlí po čerpání jsme při nečekaně pohodlném průlezu kolenem sifonu pochopili, odkud se bralo to množství vody. Mártyho předloňská optimalizace činí ze sifonu I. pohodlně průchozí pasáž ve srovnání s jeho původním tvarem.

První letošní návštěva Sračkometu se omezila zhodnocení stavu, na pár snímků a jedno sklouznutí "hubou napřed po pás do bláta" následkem čehož bylo vhodné zahájit úprk na povrch. Pár zoufalých temp v rezervoáru jen chabě poodhalilo roušku tajemství, které si ponechává voda mizící přepadem za zátočinou chodby kamsi dolů do nových prostor.

Opravdu naposled za Sifonem III?

-

V neděli 22. března jsme se opět vypravili do Větrné propasti za Sifon III. Cílem akce s přívlastkem "opravdu poslední" bylo dokončit mapovací práce a nafotit alespoň nějaké snímky v místech s bohatou bahenní, vodní a parní složkou. Tedy de facto završit dokumentační rámec našeho bádání v těchto končinách jeskyně. O úrovni naší motivace trošku vypovídala skutečnost, že jsme do jeskyně zalezli až k polednímu.

Po téměř hodinovém únavném čerpání sifonu se čtveřice ospalých mátoh přesunula za Morávkovu tůni pomocí horizontálního žebříčku v koleni sifonu a Laďa s Mártym začali zakreslovat profily a dotahovat polygon. S Lubi jsme založili fotokrtí neúderné družstvo a přesunuli jsme se pod Křížový komín. Na zablácený overal jsme navlékli lezeckou výstroj a spáchali pár marných pokusů o focení. Při každém výdechu přibývalo páry a klesala šance cokoliv vyfotografovat.

První průlez Větrná - Dvanáctka

V sobotní odpoledne 7. února proběhla další pracovní akce na spojce mezi jeskyněmi Větrná propast a Závrt č. 12. Vzhledem k chřipkovým manýrům některých členů Babické skupiny byla akce řešena tzv. outsourcingem. Nakonec se tedy podřilo sehnat Petra Kučeru (Kuča) z 6-12 Speleoklub Brno a přidal se i Aleš Havel z ZO 6-21 Myotis. Přímo v Babicích jsme potom narukovali místního občana Libora Procházku, který po zapůjčení overalu a helmy neměl možnost uniknout.

Aleš s Liborem šli do Dvanáctky s kyblíkem, lopatkou a vidinou těžby. Kuča a krt vyrazili překonávat suchý kyprý sediment s kamením a hnusnou zatáčku, omezující průlez na kategorii křeček-rachytik. V místě, kde byla v minulých akcích snížena počva, jsme nalezli nečekaných 15cm vodní hladiny z tání a deště minulých dní. Z kopací akce by se vyvinula koupací, kdyby Kuča nedostal prudký záchvat geniality v podobě mikročerpáku. Ten sestával v použití smotaného husího krku použitého na minulých akcích k prošťourání cesty mezi 12 a Větrnou. Po rozvinutí husího krku a několika Kučových násosech jsme mohli pozrovat, jak se za dvacet minut hladina samotížkou přesunula do závalu o pár metrů stranou.

Činnost v roce 2008

Ako tie prasceHlavním těžištěm naší činnosti byla podobně jako v minulých letech j. Větrná propast v níž se uskutečnila většina podzemních akcí.
Nejrozsáhlejší činnost na povrchu se odehrávala kolem zabezpečení vchodu do Babické jeskyně.
Dále byla zabezpečena šachta závrtu Krvák novým ochranným povalem a na lokalitě byl uskutečněn napouštěcí pokus.
V j. Olejníčkův komín proběhlo vyčištění šachty spojené s napouštěcím pokusem.

Honzíkova cesta třikrát za sebou

Vnější teplota pod bodem mrazu jako by kopírovala motivaci babických jezevců vrátit se na přelomu roku za Sifon III a pokračovat zde v nějakých aktivitách. Namísto toho se činnost namířila na dodělání spojky mezi Kalcitkou ve Větrné propasti a prostorami poblíž Krystalové chodby v Závrtu č. 12 Zadní pole. Kopací a rozšiřovací akce byly doprovázeny střídajícími se stavy naprosté jistoty a holé bezradnosti ohledně dalšího směru spojky. Čím dále jsme postupovali, tím neurčitější se zdál směr přicházejícího křiku z Dvanáctky.

Povrchovky a exkurze na konci roku 2008

Výlez z úžin na konci jeskyněExkurze po několika jeskyních na Skalkách proběhla dne 27. prosince 2008. S Laďou jsme se podívali do jeskyně č. 1307 Kapustovka  za účelem zjistit její stav a podívat se na možnosti pokračování v pracech. Vstup do jeskyně se nachází ve výšce 4m ve skalní stěně. Hlavní chodba, zpočátku široká přes 1m se za dómkem prudce stáčí v pravém úhlu doprava a přechází v nepříjemné úžiny. Jejich překonání představuje mimořádně rachytickou zábavu a tlačení přilby před sebou. Laďa konstatoval, že po pár metrech se chodba rozšiřuje, přičemž si zachovává svoji třičtvrtě metrovou výšku a možná by práce zde stály za pokus. Atraktivita prací na této lokalitě je podpořena krom dostupnosti rozpojovacích technik (patronkového střílení) také blízkostí restauračního zařízení a celkovou rekreační povahou jeskyně. Pokud by chodba zatočila přímo do masivu, bylo by to už příliš ideální.Byla také pořízena nějaká základní fotodokumentace k doplnění webu.

Tyto stránky byly vytvořeny pomocí služby Jeskyňář.cz - http://www.jeskynar.cz
Creative Commons License
Na veškerý obsah, pokud není autorem příspěvku uvedno jinak, se vztahuje licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.